Termeni de utilizare

      Prelucrarea datelor cu caracter personal: Acceptând prezentele Termeni și Condiții vă exprimați consimțământul expres și neechivoc ca SC Nouaopt Imobiliare S.R.L. să prelucreze datele dvs. cu caracter personal potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. În acest sens, vă exprimați consimțământul expres și neechivoc și autorizați SC Nouaopt Imobiliare S.R.L. să prelucreze datele dvs. cu caracter personal, inclusiv prin transmiterea acestor date către acționari, afiliați, parteneri de afaceri și contractori ai SC Nouaopt Imobiliare S.R.L., din țară sau din străinătate, în scopul desfășurării de către Nouaopt Imobiliare a activității sale economice, în scopuri statistice și/sau pentru promovarea și publicitatea serviciilor și produselor Nouaopt Imobiliare, existente sau viitoare. Dumneavoastră aveți dreptul de a vă exercita față de SC Nouaopt Imobiliare S.R.L. drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, de acces, de intervenție, de opoziție, de a nu fi supus unei decizii individuale și de a vă adresa justiției.

    Proprietatea intelectuală: Conținutul și design-ul www.9898.ro sunt proprietatea Nouaopt Imobiliare S.R.L.  și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.

          Schimbări ale site-ului: www.9898.ro  își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său și ale prezentelor Termeni și Condiții. De asemenea, www.9898.ro  își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut fără o notificare prealabilă.

Companie Imobiliara fondata in anul 2005 cu peste 15 ani experienta.

Membru al Asociatiei Profesionale
a Agentilor Imobiliari din Romania

Email: office@9898.ro

Call Center: 021-9898

© 2003-2020 - 9898 Imobiliare |  Termeni de utilizare